การแข่งขันมหกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่18 "มะหาดเกมส์" ระหว่างวันที่14 มีนาคม-11เมษายน 2561

 

โครงการ BRAND ACADEMY#2 การแปลงโฉมและการกลายพันธุ์แบรนด์