ในภาพอาจจะมี 19 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี