ติดต่อคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์ 
0-7420-0300 ต่อ 248, โทรสาร 0-7459-8090, 0-7420-0366 
Email : ps@hu.ac.th

...........................................................................................................