ติดต่อคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 248 , โทรสาร 0-7459-8090 , 0-7420-0366 
Email : ps@hu.ac.th , Facebook : คณะรัฐศาสตร์ สิงห์มะหาด สิงห์แห่งชุมชน
Google Sites : https://sites.google.com/hu.ac.th/hu-political/home
...........................................................................................................

QR Code เพจ : คณะรัฐศาสตร์ สิงห์มะหาด สิงห์แห่งชุมชน