เตรียมพร้อมหรือกันหรือยัง... มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 15 มกราคม - 25 มีนาคม 2563

น้อง ๆ โรงเรียนไหน
อยากมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนแบบของจริง ม.หาดใหญ่จัดให้ ! โครงการ SIT IN HATYAI U (ทดลองเรียนฟรี! 1 วัน)
ลงทะเบียนเลย 

 

Announcement

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

# การมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

# การมอบทุนส่วนลด ประเภททุน Dek 63 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

#การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

# การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

# การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2562

กิจกรรมสัมมนานำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562

 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุม สมาคมรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 8-301 อาคารภูเก็ต วันที่ 4 ธันวาคม 2562