พิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา 
รายนามบัณฑิต 

น้อง ๆ โรงเรียนไหน
อยากมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนแบบของจริง ม.หาดใหญ่จัดให้ ! โครงการ SIT IN HATYAI U (ทดลองเรียนฟรี! 1 วัน)
ลงทะเบียนเลย 

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หากคุณคือคนที่ใช่ และอยากร่วมงานกับเรา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่  คลิกดูตำแหน่งงาน 

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2542 และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Announcement

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

# การมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

# การมอบทุนส่วนลด ประเภททุน Dek 63 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

#การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

# การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

# การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2562

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดเสวนาเชิงวิพากษ์ภาพยนต์ ในหัวข้อ "ภยาคติทางวัฒนธรรม ศาสนาเป็นผู้ร้ายหรือแพะรับบาป" ผ่านภาพยนต์ เรื่อง "PK ผู้ชายปฏิหาริย์" ณ ห้องป่าตอง อาคารภูเก็ต วันที่ 23 กันยายน 2562

 

“โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 “
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ 8-301