5 ความปั๊วะ !!! เด็กรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ ที่คุณต้องรู้ ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่ ตามไปดูกันเลยครับ : คลิก

กิจกรรม Share your photo ส่งภาพความประทับใจของคุณกับ Hatyai U. ลุ้นรับบัตร M Gen จำนวน 20 รางวัล : คลิก

ฉีกทุกข้อจำกัดของการเรียนในยุคสมัยใหม่ ด้วยระบบ Pre-Degree "เรียนจบปริญญาตรีเร็วจัง 2 ปีเอง" รายละเอียด

จบรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ เป็นอะไรได้บ้าง 1 ทางเลือกในชีวิตคุณที่จะสร้างอาชีพและความฝันของคุณให้เป็นจริง : คลิก

ค้นหาความฝันของคุณ คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ กับคณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ : คลิก

ทุนดี ๆ มีมาแนะนำ > ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร  : คลิก

Announcement

# ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

# ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสอบ Exit Exam ภาค ข. ประจำปีการศึกษา 1/2563

# ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสอบ Exit Exam ภาค ข. ประจำปีการศึกษา 2562

# ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

# ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

# ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสอบ Exit Exam ภาค ก. (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2562

# ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

#การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

# การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

# การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร