ฉีกทุกข้อจำกัดของการเรียนในยุคสมัยใหม่ ด้วยระบบ Pre-Degree "เรียนจบปริญญาตรีเร็วจัง 2 ปีเอง" : รายละเอียด

โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ด้วยความห่วงใยจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Open House HU
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ 10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 7 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน กรอกแบบประเมินสุขภาพ เพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : รายละเอียดคลิก

ประกาศ ผลการเลือกตั้ง ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 : รายละเอียดคลิก

ม.หาดใหญ่เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับ

Announcement

# ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสอบ Exit Exam ภาค ข. ประจำปีการศึกษา 1/2563

# ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสอบ Exit Exam ภาค ข. ประจำปีการศึกษา 2562

# ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

# ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

# ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสอบ Exit Exam ภาค ก. (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2562

# ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

#การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

# การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

# การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

# พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒