สาส์นจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

การเดินทางคือการพบเจอประสบการณ์ที่มีค่าและแตกต่างกันไปแต่ละสถานที่ การศึกษาก็เช่นกัน ค่อย ๆ เรียนรู้ ค่อย ๆ ฟังให้มากขึ้น ค่อย ๆ พูดให้พอประมาณ ใช้ชีวิตให้เรียบง่าย “ตามคำสอนของพ่อหลวง” มีเป้าหมาย ส่วนเป้าหมายปลายทาง จะเป็นเช่นไร ขอเพียงเราตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็เพียงพอ

ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพดีตลอดไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า มีความสุขตามสถานะแห่งตนทุกคนนะครับ